fbpx

Jalkahoidot

Jalkojenhoito on osa kokonaisvaltaista terveydenhoitoa

Jalkojen säännöllinen hoito on tärkeää koko kehon hyvinvoinnin kannalta ikään katsomatta. Ikääntymisen myötä kuitenkin erilaisten jalkavaivojen todennäköisyys lisääntyy. Säännöllisen jalkatarkastuksen avulla voidaan mahdollisiin ongelmakohtiin paneutua ajoissa, ja ehkäistä ongelmien paheneminen sekä toimintakyvyn heikkeneminen. Muistathan, että oikean kokoiset ja malliset kengät ja sukat (eivät liian pienet tai kiristävät, pehmeä ja joustava materiaali) ehkäisevät osaltaan kovettumien ja jalkojen asentovirheiden syntyä.

Lue lisää: Miten jalkasi voivat? 8 syytä varata aika jalkahoitoon

 

Diabeetikon jalkahoito

Jotkin sairaudet, kuten diabetes ja reuma, lisäävät jalkaongelmien esiintymisen todennäköisyyttä. Diabeteksessa ongelmana ovat erityisesti jalkojen valtimoverenkierron heikkeneminen, tuntoherkkyyden väheneminen (diabeettinen neuropatia) sekä nivelten jäykistyminen. Diabeetikon jalkaongelmien vaaraa lisäävät mm. diabeteksen komplikaatiot ja heikko hoitotasapaino, korkea veren glukoosipitoisuus, vääränlaiset jalkineet, jalkojen asentovirheet ja jalkojen puutteellinen omahoito.

Eri riskitekijät altistavat ihovaurioiden ja kroonisten, vaikeasti paranevien jalkahaavojen synnylle. Jalan amputaatioriski on diabetesta sairastavalla merkittävästi kohonnut, ja puolet sääri- ja reisiamputaatioista tehdään Suomessa diabeetikoille. Lisää tietoa diabeteksen jalkaongelmista sekä niiden ehkäisystä löydät Terveyskirjastosta.

Diabetesta sairastavan on ensiarvoisen tärkeää huolehtia diabeteksen hyvästä hoitotasapainosta, jalkojen päivittäisestä omahoidosta sekä jalkojen säännöllisestä tarkastuksesta terveydenhuollon ammattilaisen luona. Jalkojen kliininen tutkimus ja riskianalyysi tulisi tehdä vähintään kerran vuodessa. Riskianalyysin avulla voidaan ehkäistä diabeetikon jalkaongelmia sekä estää diabeteksesta johtuvia amputaatioita. Lue lisää diabeetikon jalkojen riskiluokituksesta Käypähoito -suosituksesta.

Lue lisää: Diabeetikon jalkahoito