fbpx

Tutkimusten mukaan ihon ikääntymiseen vaikuttavat useat ulkoiset ja sisäiset tekijät, kuten altistus UV -säteille, ilmansaasteet, tupakointi ja hormonitoiminnan muutokset. Ulkoisista tekijöistä erityisesti UV -säteilyn (UVA ja UVB -säteily) ja tupakoinnin tiedetään olevan yhteydessä iholla näkyviin ennenaikaisiin ikääntymismuutoksiin.

Tässä artikkelissa paneudun hieman haastavampaan ja (osin tästä syystä) vähemmän tutkittuun alueeseen eli ravinnon ja ihon ikääntymisen väliseen yhteyteen. Käsittelen artikkelissa vitamiinien, rasvojen, sokerin ja sisäisesti nautitun kollageenin yhteyttä ihon ikääntymismuutoksiin (mm. juonteet, rypyt, ihon veltostuminen) tutkimustietoon nojautuen. Artikkelin lopusta löydät linkin kirjallisuuslähteisiin.

 

Vitamiinit, rasvat ja ihon toiminta

Monipuolisen ravinnon merkitys elimistön ja ihon normaalille toiminnalle nousee esiin erilaisissa puutostiloissa. Esimerkiksi C-vitamiinin puutos voi aiheuttaa ihon kuivuutta, haavojen paranemisen hitautta ja immuunitoiminnan heikkenemistä. B -vitamiinien puute voi puolestaan aiheuttaa ihon kuivuutta ja kutinaa sekä suupielien halkeilua.

Vesiliukoisten C- ja B -vitamiinien puutosoireisiin kuuluu myös yleisoireita kuten väsymystä ja uupumista. Vesiliukoiset vitamiinit eivät varastoidu elimistöön kuten rasvaliukoiset A, D, E ja K -vitamiinit, joten niitä on saatava päivittäin ruokavaliosta. Vakavat puutostilat ovat kehittyneissä maissa harvinaisia, ja vaihteleva perusruokavalio riittääkin useimmiten turvaamaan vitamiinien riittävän saannin.

C-vitamiini eli askorbiinihappo on elimistölle ja iholle tärkeä antioksidantti, joka suojaa ihoa vapaiden radikaalien aiheuttamalta hapettumiselta. Vesiliukoinen C-vitamiini edistää mm. kollageenisynteesiä ja siten ihon, verisuonten ja lihasten normaalia toimintaa.

C-vitamiinia käytetään paljon ihovoiteissa sen ihoa nuorentavan, kirkastavan ja auringon haitallisilta UV -säteiltä suojaavan vaikutusmekanismin vuoksi. Toinen tärkeä antioksidantti on rasvaliukoinen E-vitamiini, joka yhdessä C-vitamiinin kanssa toimii iholla vahingollisten UV-säteiden suojana sekä ihoa pehmentävänä ja kosteuttavana ainesosana.

Rasvojen saannissa tärkeää on rasvan laatu: pehmeä eli tyydyttymätön rasva on elimistölle terveellisempää kuin kova, tyydyttymätön rasva. Pehmeää rasvaa on paljon mm. kasviöljyissä, pähkinöissä, manteleissa, siemenissä, kalassa ja avokadossa. Kasviöljyistä erityisesti rypsi- ja oliiviöljyt sisältävät ihonkin hyvinvoinnille tärkeitä omega-6 ja omega-3 -rasvahappoja sekä rasvaliukoisia vitamiineja.

 

Ruokavalio ja ihon ikääntyminen – tutkimustuloksia

Mitä sitten tutkimukset sanovat näiden ravintoaineiden yhteydestä ihon vanhenemiseen? Yli 4000 henkilöä sisältäneessä amerikkalaistutkimuksessa tutkittiin ruokavalion ja ikääntymismuutosten (ihon kuivuus, ohentuminen ja juonteet) välistä yhteyttä 40-74 -vuotiailla naisilla. Tässä tutkimuksessa korkea C-vitamiinin saanti oli yhteydessä vähäisempiin ikääntymismuutoksiin (ihon kuivuus ja juonteet). Omega-6 -rasvahappoa käyttäneillä tutkimushenkilöillä havaittiin puolestaan vähemmän ihon kuivuutta ja ohenemista (Cosgrove ym. 2007).

Purban ym. (2001) tutkimuksessa puolestaan havaittiin ruokavaliolla olevan yhteys auringosta johtuville valovaurioille vanhemmalla iällä. Ihon valovaurioilta suojaavia ruokia olivat tutkimuksen mukaan vihannekset, oliiviöljy ja pavut, ja toisaalta valovaurioiden synnylle altistavia ruokia olivat maitotuotteet ja kovat rasvat.

Tutkimuksessa myös C -vitamiinin ja joidenkin mineraalien kuten kalsiumin ja magnesiumin saanti olivat yhteydessä vähäisempiin valovaurioihin myöhemmällä iällä. Sekä C- että E -vitamiinilisän samanaikainen saanti voi myös olla tärkeää ihon UV-valovaurioiden ehkäisemisessä johtuen niiden synergistisestä vaikutuksesta (Cho ym. 2007).

Ravinnon ja ihon ikääntymismuutosten välistä yhteyttä tutkivat tutkimustulokset on yhdistetty vuonna 2015 julkaistussa systemaattisessa review -artikkelissa (Pezdirc ym. 2015). 27 tutkimusta sisältäneessä analyysissä oli myös nähtävissä positiivinen yhteys ihon ikääntymismuutosten ja kasvisten ja hedelmien syömisen välillä.

Tulokset antavat osviittaa siitä, että antioksidanttien C-vitamiinin sekä hyvien rasvahappojen saannilla voisi olla yhteys. Tuloksia analysoitaessa tulee kuitenkin huomioida, että ruokavalion ja ihomuutosten välisen yhteyden tutkiminen ei ole aivan yksinkertaista johtuen mm. tutkimusmenetelmien haasteista.

Välttämättömän vitamiinin tai tärkeän rasvahapon poissulku ruokavaliosta ei olisi kovin eettinen tutkimusmenetelmä, joten tämänkaltaiset tutkimukset perustuvat yleensä kyselylomakkeisiin ja siten muistinvaraiseen tietoon tietyn ajanjakson ruokavaliosta. Jotain osviittaa tämänkaltaiset tutkimukset kuitenkin antavat, ja vaikka hedelmien ja vihannesten syönnillä ei ihon kuntoon merkittävää vaikutusta olisikaan, on niiden syönnistä saatavat terveyshyödyt kuitenkin kiistattomat.

 

Sokeri ja ihon ikääntyminen

Aiheuttaako liiallinen sokerin syönti ryppyjä? Tutkimusten mukaan tämä voisi olla totta. Lisääntynyt sokerin määrä elimistössä nimittäin johtaa ns. glykaatioon ja ns. AGE (advanced glycation end products) -tuotteiden syntyyn. Glykaatiossa proteiini- tai rasvamolekyyli yhdistyy sokerimolekyyliin kovalenttisin sidoksin.

Ihossa glykaatio merkitsee sokerin sitoutumista kollageeni (proteiini) säikeisiin, jolloin kollageenista tulee joustamaton ja helpommin hajoava. Toisin sanoen ihon elastisuus vähenee kollageenin sokeroitumisen seurauksena. UV-valoaltistus edelleen stimuloi tätä iholle haitallista AGE -tuotteiden syntyprosessia.

Runsas sokerin syönti (ja varsinkin yhdistettynä auringonpalvontaan) johtaa siis tämän teorian mukaan vähitellen ihon joustavuuden vähenemiseen ja rakenteiden veltostumiseen. Lisäksi on hyvä tietää, että tutkimusten mukaan AGE -tuotteita on enemmän grillatuissa ja paistetuissa ruoissa verrattuna keitettynä tai höyrytettyinä kypsytettyihin ruokiin.

Ruokavalioon lisätyn sokerin ja ihon nopeamman vanhenemisprosessin välistä yhteyttä puoltaa mm. Cosgroven (2007) tutkimus, jossa sokerin (+50 g/pv) lisäys ruokavalioon oli yhteydessä ihon lisääntyneisiin vanhenemismuutoksiin (juonteet ja ihon oheneminen). Myös Purban (2001) tutkimuksessa sokeristen tuotteiden syöminen oli yhteydessä alttiuteen saada auringonvalosta johtuvia ikääntymismuutoksia.

Nämä tulokset eivät toki vielä todista, että sokerin syönnillä ja ikääntymismuutoksilla olisi suoraviivainen yhteys, mutta suuntaa-antavana voi toki toimia yhtenä anti-age -ohjeena. Itse en henkilökohtaisesti usko mihinkään tiettyjä ruoka-aineita poissulkeviin dieetteihin (nimim. rakastan suklaata), ja tässäkin varmasti se kultainen keskitie on paras, eli liika on liikaa sokerin(kin) saannissa.

 

Kollageenivalmisteet ja ihon ikääntyminen

Kollageenivalmisteet ja vaikutukset ihon ikääntymismuutoksiin – faktaa vai fiktiota? Tämä aihe on herättänyt paljon keskustelua, ja kieltämättä olen itse tutkijana ollut aiheeseen liittyvää hypetystä ja käyttäjien kokemuksia lukiessani ollut aluksi hyvinkin skeptinen aiheen suhteen. Miten kollageenia sisäisesti nauttimalla voisi muka saada ihon laatua parannettua…Toisaalta aiheeseen paremmin perehtyessäni olen huomannut, että tätä väitettä puoltaa useitakin tutkimustuloksia. Mitä siis uskoa? Paneudutaanpa hieman aiheeseen tarkemmin.

Kollageeni on olennainen proteiini ihon vanhenemismuutosten kannalta, sillä kollageenisäikeiden ansiosta iho pysyy joustavana ja kimmoisana. Fibroblastisolujen tuottama kollageeni on sidekudoksen päärakennusaine ja elimistömme yleisin proteiini.

Kollageenia on runsaasti ihon dermiksen eli verinahan lisäksi mm. hiuksissa, kynsissä, nivelissä, rustossa, jänteissä ja luissa. Iän myötä elimistön kyky muodostaa kollageenia vähenee ja sen rakenne heikkenee, mikä taas johtaa ikääntymismuutoksien (juonteet, rypyt, ihon veltostuminen) ilmenemiseen.

Kollageenia saa luontaisesti eri proteiinilähteistä, kuten lihasta, kalasta tai kananmunasta. Sisäisesti nautittu kollageeni hajoaa mahahapon ja ruuansulatusentsyymien vaikutuksesta aminohapoiksi ja peptideiksi. Kollageeni on molekyylikooltaan melko suuri proteiini, eikä sellaisenaan pysty imeytymään suolistosta. Kollageenivalmisteissa kollageeni onkin hydrolysoitu eli pilkottu pienemmiksi molekyyleiksi (di- tai tripeptideiksi), jolloin se pystyy imeytymään paremmin ruuansulatuskanavasta elimistön tarpeisiin.

 

Kollageenin vaikutukset ihoon – tutkimustuloksia

Mitä sitten tutkimustulokset sanovat? Aiheesta on tehty useitakin kliinisiä tutkimuksia, ja ainakin yksi systemaattinen review -artikkeli (Choi ym. 2019).  Tähän vuonna 2019 julkaistuun koosteartikkeliin on sisällytetty yhteensä 11 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (tämä kertoo tutkimuksen laadusta – tutkimukseen kuuluu kontrolli- ja tutkimusryhmät, jotka on satunnaistettu arpomalla) ja yhteensä 805 tutkittavaa. Tutkimuksista kahdeksassa käytettiin hydrolysoitua kollageenia ja kolmessa di- tai tripeptideiksi pilkottua kollageenia.

Tutkimuksissa havaittiin kollageenilisän vaikuttavan positiivisesti ihon elastisuuteen, kollageenin määrään ihon dermiksessä ja kosteustasapainoon. Mitään yleisiä terveyshaittoja ei kollageenivalmisteilla tutkimuksissa havaittu olevan. Myös viimeisimmässä, vuodelta 2020 olevassa plasebokontrolloidussa kolmoissokkotutkimuksessa kollageenipeptideja sekä C- ja E -vitamiinia sisältävää lisäravinnetta käyttävillä löydettiin merkittävä parannus ihon kollageenirakenteessa kontrolliyhmään verrattuna (Laing ym. 2020).

Miten kollageenin määrää ihossa tai ihon kosteustasapainoa on tutkimuksissa vertailtu? Joissakin tutkimuksissa on käytetty asiantuntijoiden arvioita ja tutkimushenkilöiden omaa arviota ihon kunnon muutoksista ennen ja jälkeen lisäravinteiden käytön. Silmin nähtävät erot ja oma kokemus eivät kuitenkaan ole koskaan täysin objektiivisia mittareita, ja tulosten vertailu on hankalaa.

Asserin ym. plasebo-kontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa vuodelta 2015 ihon kosteustasapainoa tutkittiin korneometrilaitteella (engl. Corneometer), joka mittaa ihon kosteutta ihon pinnalle asetettavan anturin avulla. Kollageenin tiheyttä tutkittiin korkearesoluutioisella ultraäänilaitteella ja kollageenin hajoamista (fragmentaatiota) konfokaalimikroskoopilla.

Asserin tutkimuksessa myös käytettiin ihmisestä otettuja koepaloja tutkimaan kollageenipeptidien vaikutusta ihon koostumukseen ja kollageenin määrään ex vivo (elävän organismin ulkopuolella). Myös viimeisimmässä, vuodelta 2020 olevassa tutkimuksessa käytettiin ihon kollageenirakenteen ja -määrän tutkimiseen konfokaalimikroskooppia. Nämä koneelliset menetelmät ovat silmämääräistä arviota tarkempia ja tulokset toisiinsa verrannollisia, mikä lisää tutkimusten luotettavuutta.

 

Kollageenin vaikutusmekanismi ihossa

Mikä kollageenin vaikutusmekanismi ihossa on? Vaikka ihon kollageenirakenne on parantunut kollageenivalmisteiden syömisen jälkeen ja kollageenipeptidien on ex vivo -oloissa havaittu stimuloivan ihon kollageenituotantoa, on ilmiön biokemiallinen mekanismi vielä selvittämättä. Yksi mahdollinen selitys on se, että ihon fibroblastisolujen solukalvo tunnistaa syötyjen kollageenifragmenttien peptidiosat ja stimuloi näitä tuottamaan lisää uutta kollageenia. Kollageenin sisältämissä peptideissä voi myös olla rakenteita, jotka toimivat fibroblasteja aktivoivina bioaktiivisina rakenteina.

Yhteenvetona kollageenilisävalmisteista voisin sanoa, että tutkimustuloksia lukiessani olen kallitumassa siihen suuntaan, että kollageenilisällä voisi olla ihon kunnolle positiivisia vaikutuksia (vaikutuksia on varmasti myös muihin elimiin mutta niistä en tässä blogissa käy läpi).

Harmillista kollageenilisissä vaikuttaa ainoastaan olevan 1) tuloksien saamiseksi vaadittava melko suuri kollageenimäärä (n. 2.5g-10g/pv valmisteesta riippuen) ja 2) edelliseen kohtaan suoraan liittyvä seikka eli kollageenivalmisteiden suhteellisen korkea hinta (plus ehkä myös tuotteiden paha maku…). Itse kallistuisin luultavasti C-vitamiinia sisältäviin kollageenivalmisteisiin, koska ko. vitamiini lisää elimistön omaa kollageenituotantoa ja suojaa soluja hapettumisstressiltä.

Lopuksi vielä yhteenvetona tärkeimmät anti-age -ihonhoitovinkit:

  • Vältä aurinkoa ja käytä aurinkosuojaa

  • Syö päivittäin C -vitamiinipitoisia kasviksia ja omega 3/6-rasvahappoja

  • Vältä liiallista sokerin ja kovien rasvojen syöntiä

  • Kokeile kollageenivalmistetta – muista kuitenkin, että tuotetta tulisi käyttää

    vähintään kuukausia vasteen saamiseksi

  • ”Kaikkea kohtuudella” on hyvä neuvo, älä siis kiellä itseltäsi liikaa vaan nauti

    elämästä! (myös stressi voi vaikuttaa ihon kuntoa heikentävästi)

Tässä artikkelissa käytetyt kirjallisuusviitteet löytyvät täältä.

T. Rita

 

Lue lisää ihonhoidosta:

Tehokasta pienen budjetin ihonhoitoa

Stressin aiheuttama ihon ennenaikainen ikääntyminen [+ miten hallita stressiä?]